Stichting Dierencentrum Achterhoek

Bedrijfsplan,

Financiële verantwoording

en jaarverslagen

Stichting Dierencentrum Achterhoek, hét dierenasiel in Doetinchem.

 

De diverse onderdelen, zoals deze met ingang van 2014 verplicht zijn te vermelden, treft u aan op deze pagina.

 

Het Dierencentrum heeft als primair doel zorg te bieden aan het hulpbehoevende huisdier, dit in de breedst mogelijke zin. 

 

Het bezoek- en post adres is:

Edisonstraat 54

7006 RE Doetinchem

telefoon : 0314 - 324 854
email : info@dierencentrumachterhoek.nl
website : www.dierencentrumachterhoek.nl
facebook : facebook.com/DCAchterhoek

Het RSIN van de stchting is: 850259058

 

Ga naar het Bedrijfsplan

Ga naar het activiteitenverslag 2018

Ga naar de jaarcijfers 2018

Ga naar de het activiteitenverslag en de jaarcijfers Stichting Vrienden van het Dierencentrum 2016