Het Dierencentrum Achterhoek stelt zich ten doel zwerfdieren, vooral honden en katten, een tweede leven te geven.

Wat doet het Dierencentrum Achterhoek

Meer algemeen beoogt het centrum het welzijn van huisdieren in hun samenleven met mensen te bevorderen Na tijdelijke opvang in een van de asiels wordt voor ieder dier gezocht naar een goed thuis. Het verzorgingsgebied is heel Oost Gelderland. Daarnaast heeft het Dierencentrum Achterhoek een pensionfaciliteit voor honden.

 

Organisatie

Het Dierencentrum Achterhoek is een onafhankelijke stichting onder voorzitterschap van mw. Eline Lauret. De overige bestuursleden zijn Ellen Jongerden (secretaris), Toon Jansen (penningmeester), en Toby Boers. Manager Ina Sämmang is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het centrum telt 8 vaste medewerkers, deels parttime, en 35 vrijwilligers. Apart onderdeel van de organisatie is de Stichting Vrienden van Dierencentrum Achterhoek, die zich beijvert gelden en kennis voor het centrum te genereren.

 

Historie

Het Dierencentrum Achterhoek is per 1 januari 2011 ontstaan uit een fusie tussen de dierenasiels in Doetinchem en Winterswijk. Jaren geleden werd in Doetinchem de opvang van zwerfdieren door de Stichting Dierentehuis Oude IJssel verzorgd. Die heeft indertijd een convenant gesloten met de Dierenbescherming Nederland, waarmee via de regionale organisatie zeer nauw werd samengewerkt. In het convenant was vastgelegd, dat het gebouw zou worden aangepast. Dat resulteerde eind jaren negentig in een verbouwing. Sindsdien is de gemeentelijke invloed (verantwoordelijke wethouders waren toentertijd automatisch bestuurslid) op de gang van zaken verminderd. Reden voor een nieuwe naam: de Stichting Asiel Doetinchem en omgeving. De aloude stichting Dierentehuis Oude IJssel, waarnaar de gemeentelijke vergoeding werd overgemaakt, bleef daarnaast ter financiering van de exploitatie van het asiel. Tamelijk recent is de naam Asiel Doetinchem en omgeving ter verdergaande professionalisering en de eigen identiteit omgezet in Dierencentrum Oost Gelderland. Een benaming, die als gevolg van de samensmelting met het Dierentehuis de Achterhoek in Winterswijk inmiddels is veranderd in Dierencentrum Achterhoek. Het centrum onderhoudt met de Dierenbescherming nog steeds goede contacten.