Disclaimer

 

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie inmiddels niet meer juist of gedateerd is.

Dierencentrum Achterhoek acht zich dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden van deze website. Deze website is opgesteld ter informatie en is niet bedoeld als advies.

Geen enkele informatie, dan wel beeltenis van deze website mag openbaar gemaakt, dan wel vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Dierencentrum Achterhoek.

Op deze website wordt verwezen naar informatiebronnen die door derden zijn gereedgemaakt en worden bijgehouden. ‘Dierencentrum Achterhoek’ acht zich niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatiebronnen. Voor vragen kunt u altijd een email sturen.

 

Copyright
‘Dierencentrum Achterhoek’ behoudt het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Een bezoeker van de sites van ‘Dierencentrum Achterhoek’ mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de sites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen (ook niet via een eigen netwerk) zonder toestemming van’Dierencentrum Achterhoek’. De rechten van de fotografie berusten bij de desbetreffende fotograaf.