Informatie over honden

 

 

Vóór de aanschaf

 

Uw oog is gevallen op een hond uit het Dierencentrum en u heeft naar alle waarschijnlijkheid al diverse bijzonderheden over het dier gelezen of te horen gekregen. In deze folder staan een aantal, algemeen geldende tips voor de eerste dag/ dagen.  Een en ander is natuurlijk afhankelijk van het karakter en opvoeding van het dier.

Probeer de dag van ophalen in te richten naar deze adviezen.

 

 

Zielig? Nee, een hond uit een dierenopvang is niet zielig, maar wel blij met zijn nieuwe thuis!

Het zielig vinden van een hond uit het asiel is een typisch menselijke emotie. De hond heeft er niets aan als de eigenaar zijn of haar gedrag daardoor laat beïnvloeden. Als dit leidt tot het in eerste instantie toestaan van gedrag dat later weer afgeleerd moet worden, dan begint de baas-hond relatie al met 0-1 achterstand. Ook al heeft u het gevoel dat het dier onrecht of leed is aangedaan, laat het geen rol spelen in uw handelen; dit gedrag is verwarrend voor uw hond.

Een tweede punt van aandacht is het feit dat u de hond heeft gekozen, niet andersom. Die guitige kop, dat vrolijke en speelse karakter: in uw ogen is dit de perfecte match voor een lang en gelukkig leven met elkaar. Dat is natuurlijk fantastisch maar toch, zoals gezegd: de hond heeft niet u gekozen. Wij zijn ervan overtuigd, dat de hond hetzelfde voor ogen heeft als u, maar gun het wat tijd. Verwacht niet dat hij of zij meteen het volste vertrouwen in u legt.

 

tip 1: wandelen. Ga voordat u thuis aankomt eerst nog een flinke wandeling maken.

Voordat u de hond in huis introduceert, maak eerst een goede, lange wandeling met het dier! Wandelen met de hond bouwt een band op, een band die er zoals gezegd nog niet is. Daarnaast zal het bijdragen het energie niveau van de hond te verlagen, waardoor de nieuwe omgeving minder spannend overkomt. Ook heeft u waarschijnlijk een meer of minder lange weg met het dier in de auto naar huis achter de rug. Niet alle honden kunnen even goed tegen auto rijden, en dat zorgt voor het opbouwen van stress, stress die u met de wandeling weer kunt verminderen of teniet kunt doen.

 

tip 2: wie het eerst komt, die het eerst maalt. U komt als eerste

Zeer zeker de eerste keer, maar liefst altijd: de hond is aan de riem als u bij de voordeur komt. Ú gaat als eerste naar binnen, de hond als laatste! In hondentaal is de voorloper de baas. Zeker bij het betreden van het nieuwe thuis, is het al een les voor het dier dat u als eerste naar binnen gaat. Laat het dier zitten voordat u de deur opent, en zorg ervoor dat u als eerste naar binnen gaat. Maar maak er geen halszaak van. Als u merkt dat het dier in eerste instantie onrustig wordt, laat het dan en probeer het keer op keer weer opnieuw.

 

tip 3: eenmaal in huis. Laat de hond aan de riem zien waar hij/ zij kan komen

De eerste keer in huis, laat de hond nog even aangelijnd. Loop rustig met hem of haar door het huis, en laat hem kennis maken met de ruimten waar het dier mag komen. In het meest ideale geval heeft u de slaapplaats voor de hond al ingericht. Voor zowel de mand als de bench is het van belang dat deze op een rustige plek staat.

 

tip 4: familie. Laat familie en vrienden nog even niet op bezoek komen

Wij kunnen ons voorstellen dat u enige tijd ernaar toe heeft geleefd een hond in huis te nemen. Dus is het meer dan logisch dat u familie en vrienden zo snel mogelijk wil introduceren aan uw nieuwe huisgenoot. Toch is het advies hier enkele dagen mee te wachten! De hond heeft meer of minder lang in het Dierencentrum gewoond en maakt nu de overgang naar een compleet andere woonomgeving. Dat vergt nogal wat aanpassingsvermogen. Als u de hond overspoelt met nieuwe indrukken dan kan dit ongewenst gedrag tot gevolg hebben. Regelmaat is voor een hond uitermate belangrijk. Het biedt een houvast en geeft vertrouwen in het nieuwe leven. Het is altijd te adviseren, maar zeer zeker in het begin uw hond deze regelmaat te bieden. Probeer op gezette tijden te gaan wandelen en te voeren.

 

tip 5: training/ cursus, leerzaam en nuttig voor hond én baas.

Ongeacht hoe oud het dier is, een training of cursus volgen is altijd goed, voor hond en baas! Zorg er wel voor dat de training aansluit op het (ras-)karakter van de hond. Een jachthond heeft tenslotte meer beweging nodig en andere interesses dan bijvoorbeeld een Engelse Bulldog of chihuahua. Dit neemt niet weg dat ook niet ras typische  training leuk en uitdagend kan zijn!  Een speurtraining met de chihuahua bijvoorbeeld. Kortom: informeer eens naar een hondenschool of vereniging bij u in de buurt en vraag naar de mogelijkheden.

 

tip 6: consequent zijn. Nee is nee, ja is ja.

Honden zijn intelligenter dan men in het algemeen denkt. Zo zijn zij heel goed in staat woorden te herkennen, misschien niet zozeer het woord zelf, als wel de klank of de manier waarop het wordt uitgesproken. "Wil je dat alsjeblieft niet doen" bijvoorbeeld zegt een hond in beginsel NIETS. Een kort en steeds met dezelfde intonatie uitgesproken enkel woord leert een dier sneller kennen en begrijpen.

"Misschien" is een concept dat een hond niet begrijpt: als het de ene keer ja en de andere keer nee is, dan legt de hond dit uit als "ja", mits dit voor hem/ haar beter uitkomt, of "nee", als juist dat beter uitkomt.  De meeste honden worden er eerder onzeker door. Voorbeeld? "Niet op de bank" betekent niet op de bank. Het houdt niet in, dat hij soms wel en soms niet op de bank mag. Een inconsequente baas zendt verwarrende signalen uit naar de hond.